Thủ tục công bố chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ở tỉnh Hà Nam

Cập nhật:

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không phải là thực phẩm nhưng có mối quan hệ rất mật thiết với thực phẩm, là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải được tiến hành công bố trước khi đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường.

*) Để tiến hành công bố chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

- Bản thông tin chi tiết chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

- Kết quả kiểm nghiệm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng,

- Kế hoạch giám sát định kỳ

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Giấy phép kinh doanh

- Chứng chỉ chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn quản lý chất lượng như HACCP, ISO 22000 và tương đương (nếu có)

*) Trình tự nộp hồ sơ:

- Hồ sơ công bố chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được nộp tại Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam

- Sau khi tiếp nhận, cơ quan này sẽ tiến hành xem xét hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy/ Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với thời hạn hiệu lực là 3 hoặc 5 năm nếu hồ sơ đạt yêu cầu, trường hợp không đạt yêu cầu thì yêu cầu doanh nghiệp công bố phải khắc phục thiếu sót trong thời hạn quy định.

 

Trên đây là giới thiệu của HD Luật về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm. Khách hàng vui lòng liên hệ với HD Luật để được tư vấn cụ thể về thủ tục.

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách!