Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Cập nhật:

HD Luật là một trong những tổ chức tư vấn đã có kinh nghiệm về việc xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cho các Tỉnh thành phố. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật; 

- Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

- Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyềnnhận kết quả về việc xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 

Trên đây là giới thiệu của HD Luật về dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ. Khách hàng vui lòng liên hệ với HD Luật để được tư vấn cụ thể về thủ tục.

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách!