Thủ tục thành lập công ty tại Hà Nam

Hồ sơ thành lập công ty Cổ phần tại Hà Nam

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện đăng ký thành lập công ty Cổ phần tại Hà Nam


Hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng của người nước ngoài

Những giấy tờ và thủ tục cần thiết khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiệnmua cổ phần, vốn góp chuyển nhượng


Những điều cần biết khi mở công ty tại Hà Nam

Để tiến hành thành lập một doanh nghiệp và bắt đầu hoạt động kinh doanh, trước hết bạn cần hiểu về những quy định cơ bản của pháp luật về công ty, hoạt động tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp. HD Luật cung cấp một số thông tin hữu ích mà bạn nên tìm hiểu và nắm được:


Thủ tục trình tự thay đổi mẫu con dấu của công ty tại Hà Nam

Để thay đổi hoặc thêm số lượng con dấu của công ty, bạn cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại địa phương. Thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp như sau:


Hồ sơ tài liệu xin thay đổi con dấu của công ty ở Hà Nam

Khi công ty muốn thay đổi mẫu con dấu hoặc muốn thêm con dấu cho công ty thì bạn cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý. Thành phần hồ sơ thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu, thêm con dấu của công ty bao gồm:


Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần lưu ý khi mở công ty

Theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thì các ngành nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm 243 ngành nghề.


Quy định pháp luật về vốn điều lệ khi thành lập công ty

Khi thành lập một công ty, doanh nghiệp mới, một trong những vấn đề khách hàng cần quan tâm tìm hiểu đó là Vốn điều lệ của doanh nghiệp. HD xin hướng dẫn một số thông tin cơ bản về vốn điều lệ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như sau:


Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nam

Để mở thêm chi nhánh của doanh nghiệp, quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh kinh doanh tại Hà Nam theo các bước sau:


Hướng dẫn thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nam

Để mở địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nam theo các bước sau:


Hướng dẫn thủ tục thông báo mẫu con dấu của công ty tại Hà Nam

Để con dấu của công ty có hiệu lực pháp lý trong các hợp đồng, quyết định của doanh nghiệp thì khách hàng cần phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại địa phương. Thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp tại Hà Nam như sau: