Thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng

Cập nhật:

Đối với những Doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và muốn phố biến rộng rãi sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, cách nhanh nhất đó chính là quảng cáo thực phẩm. Tuy nhiên, để có thể tiến hành quảng cáo thực phẩm chức năng, Doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin giấy phép xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng cho sản phẩm của mình. HD Luật giới thiệu tới khách hàng thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng để tham khảo:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Quảng cáo 2012;

- Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo;

-  Nghị định 15/2018/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

- Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cấp

- Nội dung đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

+ Nếu quảng cáo trêm truyền hình: 

Đĩa hình, đĩa âm thanh

Kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc

 + Nếu quảng cáo trên các phương tiện khác: Ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu

+ Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện

Chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể)

Nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên

- Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt

- Các yêu cầu khác đối với hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

+ Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau

Văn bản ủy quyền hợp lệ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp có sử dụng nhãn hiệu trong nội dung quảng cáo

 Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của hồ sơ công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Trường hợp có sử dụng diễn viên: Hợp đồng với diễn viên hoặc nhà đài về việc sử dụng diễn viên

3. Trình thực thực hiện

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Bước 3: Xin xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

Thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y yế

 

HD Luật cung cấp thông tin thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách!