Luật Lao động Hà Nam

Xin giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện là người nước ngoài

Công ty nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam có Trưởng văn phòng là người nước ngoài phải xin giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nam

Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Hà Nam nếu sắp hết hạn mà vẫn muốn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì cần làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động. 


Thủ tục xin giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để thuận tiện cho việc sử dụng, người nước ngoài có thể xin giấy khám sức khỏe tại Việt Nam để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động. 


Quy trình xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nam

Người nước ngoài nếu thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì cần thực hiện thủ tục đề nghị xác nhận miễn giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Cấp mới giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài muốn làm việc lâu dài tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. 


Người nước ngoài làm việc tại Hà Nam có thể xin giấy khám sức khỏe ở đâu?

Giấy khám sức khỏe hay Giấy chứng nhận sức khỏe là một trong những giấy tờ quan trọng mà người lao động nước ngoài phải có để thực hiện thủ tục xin Giấy phép lao động tại Việt Nam. Người lao động có thể xin giấy khám sức khỏe tại Việt Nam hoặc đất nước của họ. Tuy nhiên, việc xin giấy khám sức khỏe tại Việt Nam sẽ thuận tiện hơn vì không cần làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.  


Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài

Doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Hướng dẫn quy trình xin phiếu lý lịch tư pháp ở Việt Nam cho người nước ngoài

Phiếu lý lịch tư pháp là một trong những giấy tờ quan trọng để làm hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bạn có thể xin lý lịch tư pháp ở Việt Nam để thuận tiện cho việc sử dụng.  


Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Hà Nam

Một số giấy tờ như xác nhận kinh nghiệm, lý lịch tư pháp của người nước ngoài được sử dụng tại Việt Nam nếu đã thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. 


Quy trình thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài khi thay đổi hộ chiếu thì phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động.