Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại tại Hà Nam

Cập nhật:

Theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP người nước ngoài có thể được cấp lại giấy phép lao động khi bị mất, hỏng...Thời hạn của giấy phép lao động sau khi được cấp lại tối đa là 2 năm. 

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại tại Hà Nam:

- Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại khi bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

- Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp sắp hết thời hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP nhưng không quá 02 năm. 

Mọi vấn đề còn vướng mắc về thời hạn của giấy phép lao động, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ: 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng!