Quy trình thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài khi thay đổi hộ chiếu thì phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động.

Quy trình thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Hồ sơ thay đổi số hộ chiếu:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Mẫu số 07. 

- Hộ chiếu công chứng (cả 2 bản cũ và mới) 

- Giấy phép lao động đang sử dụng 

- 2 ảnh 4x6, có giá trị trong 6 tháng 

Nơi nộp hồ sơ: 

- Nơi đã cấp Giấy phép lao động trước đó 

Thời gian giải quyết: 

- 05 ngày làm việc 

Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn: 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!