Quy trình xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nam

Cập nhật:

Người nước ngoài nếu thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì cần thực hiện thủ tục đề nghị xác nhận miễn giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ xin xác nhận được miễn giấy phép lao động: 

- Văn bản đề nghị xác nhận người nước ngoài thuộc diện miễn giấy phép lao động. Mẫu số 05. 

- Công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài 

- Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

Nơi nộp hồ sơ: 

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

Thời gian giải quyết: 

- Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc phải nộp hồ sơ 

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng!