Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Hà Nam

Làm sao xin thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài

Người nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có thể xin visa diện đầu tư có thời hạn 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm tùy thuộc vào số tiền mà người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.


Thủ tục làm thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài tại Hà Nam

Thẻ tạm trú thăm thân được cấp cho người nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau: Có người thân là bố, mẹ, vợ, chồng là người Việt Nam hoặc đang tạm trú dài hạn tại Việt Nam, Hộ chiếu gốc có thời hạn từ 13 tháng trở lên, Visa đang sử dụng phải đúng mục đích (đang dùng visa thăm thân TT). Thẻ tạm trú thăm thân có thời hạn từ hơn 1 năm đến 3 năm hoặc 5 năm. 


Sửa lại thông tin trên thẻ thường trú mất bao nhiêu ngày?

Thẻ thường trú bị mất, hư hỏng hay muốn sửa lại thông tin trên thẻ cần nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý và chờ đợi hồ sơ được xét duyệt.


Xin sửa lại thông tin trên thẻ thường trú tại Hà Nam

Khi thông tin về người nước ngoài có thẻ thường trú bị thay đổi, người nước ngoài có thể làm hồ sơ xin sửa lại thông tin trên thẻ thường trú cho đúng.


Xin cấp lại thẻ thường trú bị mất

Thẻ thường trú bị hỏng, thẻ tạm trú bị mất, mất thẻ thường trú, xin cấp lại thẻ thường trú bị mất, hồ sơ xin cấp lại thẻ thường trú bị hỏng,


Hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú tại Hà Nam

Định kỳ 10 năm 1 lần, cơ quan quản lý sẽ tiến hành cấp đổi, cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của phap luật.


Đơn vị cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Hà Nam

Hồ sơ xin thường trú của người nước ngoài sẽ do Bộ Công an xét duyệt, sau đó sẽ thông báo về cơ quan quản lí cấp tỉnh nơi người nước ngoài xin thường trú.


Xin cấp thẻ thường trú cho người không quốc tịch tại Hà Nam

Người không mang quốc tịch của bất kì quốc gia nào vẫn có thể xin thường trú tại Việt Nam nếu đáp ứng được điều kiện sau:


Quá trình làm thẻ thường trú tại Hà Nam mất bao lâu?

Thẻ thường trú là loại thẻ đặc biệt được cấp cho công dân ngoại quốc đặc biệt để cho phép họ lưu trú tại Việt Nam vô thời hạn.


Quy trình xin cấp thẻ thường trú tại Hà Nam

Để được giải quyết nhu cầu thường trú tại Việt Nam, người nước ngoài cần làm hồ sơ, thủ tục đề nghị có quan quản lí xuất nhập cảnh, cư trú giải quyết.